PsykologPraksis

PsykologPraksis

Johannes BirkildI PsykologPraksis er jeg beskæftiget med mange forskellige typer psykologiske problemstillinger: stress - angst - depression, eksistentielle problemstillinger - kriser, sorg og at leve med alvorlig fysisk sygdom, som jeg har en særlig baggrund for at have med at gøre, da jeg gennem de sidste mange år har beskæftiget mig med kræftpatienter og deres pårørende dels som rådgiver, dels gennem forskning, og de sidste ti år ved ansættelse på Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus.

Det er problemstillingen, der afgør, hvilken metode der bringes i anvendelse. Det vil sige jeg arbejder eklektisk med forskellige metoder hentet fra forskellige retninger i psykologien. Skulle man tale om, at jeg tilhører en bestemt psykoterapeutisk retning, må den betegnes dynamisk med rødder i analytisk psykologi og i særdeleshed eksistentiel psykologi og psykoterapi. Jeg arbejder også med hypnose og såkaldt hypnoterapi som metode.