PsykologPraksis

Arbejdsmetoder

Eklektisk metode

Eklektisk metode betyder at man anvender metoder fra flere forskellige teorier. For eksempel Psykoanalysen efter Freud, som er svær at komme udenom - måske visse dele fra Gestaltterapi, som Friederik Perls var grundlægger af, og måske ingredienser fra f.eks. Eksistentialistisk psykoterapi efter f.eks. I.D. Yalom. Måske vælger man også adfærdspsykologiske metoder til at løse helt specielle problemstillinger. Det vil sige under ét, anvendelse af en mangfoldighed af metoder med hver deres faglige begrundelser.

Dynamisk psykologi

Dynamisk psykologi har ofte sit udspring i psykoanalytisk teori, dvs. med udgangspunkt i psykoanalysen, som Freud var grundlægger af. Essensen af denne teori er, at barndommen former menneskets personlighed, og forløber denne problematisk med traumatiske oplevelser, kan disse være kilden til mistrivsel. Ideen i psykoanalysen er at afdække disse traumer gennem indsigt. Der er naturligvis også andre mekanismer, der aktivt bruges i psykoanalysen, som det vil føre for vidt at komme ind på her. Her skal blot nævnes begrebet overføring, som er et vigtigt dynamisk element mellem terapeut og klient. Overføring vil sige det forhold, at klienten overfører for eksempel forholdet til sin mor eller far på terapeuten (naturligvis ubevidst), som kan give vigtige forståelsesbrikker til klientens problematik.

Analytisk psykologi

Analytisk psykologi er en anden udvikling fra psykoanalysen og tilskrives som regel Jung, der var elev af Freud. Man kan tale om, at Jung lavede en anderledes "møblering" af psyken end Freud. Jung var i særdeleshed optaget af, hvordan vi møder andre mennesker, heraf udtryk som "Masken" Persona og skyggen, som også er en del af denne anderledes "Møblering" af psyken. Jung gjorde et stort arbejde for at begrunde sin teori i kulturhistorie og mytologi for eksempel.

Eksistentiel psykoterapi

Eksistentiel psykoterapi som jeg anvender, er især udviklet af Irvin D.Yalom. Han opererer med 4 grundvilkår, som alle mennesker må forholde sig til i deres liv, og som ifølge den psykologi i høj grad former vores personlighed og måde at møde livet på. De fire livsvilkår er døden, friheden isolationen (aleneheden) og meningsløsheden. Disse vilkår, eller snarere måden vi forholder os til dem, er mere eller mindre tilstede i alt, hvad vi foretager os og er derfor vigtige brikker til forståelse af vores gøren og laden.

Hypnose

Hypnose betragter jeg som et redskab, hvor man igennem trancen er i stand til at arbejde med fænomener, der er svære at nå med andre metoder. Når jeg ser hypnose som et arbejdsredskab, er det ud fra et citat af den australske læge Graham Wick, der i en undervisning i min studietid sagde: "You don't treat with hypnosis, but you treat in hypnoses". Frit oversat, man behandler ikke med hypnose, men i hypnose. Underforstået: man skal være en habil psykoterapeut, når man anvender hypnose.

Hypnoterapi

Hypnoterapi anvendes sommetider som synonymt begreb med hypnose, men ofte om arbejdet med afspænding og visualisering, hvor der ofte arbejdes systematisk med at spænde muskulaturen af, som forudsætning for at arbejde med visualisering, som er det, "at se noget for sit indre øje" lave forestillinger, som vi kan gøre med alle vore sanser.

Kurser i sorg og krise

Jeg har holdt en del kurser med det formål at demonstrere teori i praksis. Kursisterne, der har været afspændingspædagoger eller psykologer, har arbejdet i en stor gruppe med deres personlige tab. Derigennem sættes de i stand til at arbejde med mennesker i sorg.